Menu

Duyurular


54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin...

SİRKÜLER NO: 10.3/032-028 = 14/01/2008

 

10 Ocak 2008 tarih ve 26752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin eki (2) sayılı ve (6)sayılı tarifesi ile ilgili düzeltme metni  aşağıdaki gibi olup, üyelerimizi ilgilendiren (6) sayılı tarifedeki değişiklikler kolaylık olması açısından kırmızı ile belirtilerek tekrar yayınlanmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO

 

 

10 Ocak 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26752

DÜZELTME

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 54 Seri No.lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği”nin eki (2) Sayılı Tarife’nin dördüncü satırında “14.740,10 YTL”; (6) Sayılı Tarife’nin otuz dördüncü satırında “10,70 YTL” ve “53,60 YTL” şeklinde yer alan ibareler, Maliye Bakanlığının 4/1/2008 tarihli ve 1235 sayılı yazısı üzerine, sırasıyla “14.745,40 YTL”, “12,50 YTL”, “63,30 YTL” olarak düzeltilmiştir

Ek:1 lütfen tıklayınız