Menu

Duyurular


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 771-591 = 19/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarih ve 3915-656/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/9/2017 tarihli ve 741 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmış olup (Karar No: 2017/10821), 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz