Menu

Duyurular


31 Mart – 4 Nisan 2014 Tarihlerinde Gerçekleştirilen IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi 66. Toplantısı (MEPC 66) Sonuç Raporu

SİRKÜLER NO: 12.1 / 198-147 = 25/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2014 tarih ve  1934-281 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) 10.04.2014 tarihli Toplantı sonuç raporu. 
               
MEPC (Deniz Çevresini Koruma Komitesi) 66. Toplantısı’nın 31 Mart – 4 Nisan 2014 tarihleri arasında Sn. Arsenio Dominguez başkanlığında Londra’daki IMO Merkezinde düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, MEPC’nin MARPOL Konvansiyonu’nda bulunan ve Emisyon Kontrol Alanlarındaki standartları belirleyen  ‘Kademe III’ün (Tier III) yürürlüğe giriş tarihinin, IMO Üye Devlet Denetiminin (Audit Scheme) mecburi kılınmasının, tekrar gözden geçirilmiş taslak Kutup Kodu’nun ve anılan kodu zorunlu kılmak için ilgili değişiklik taslaklarının kabul edildiği ve Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi kullanımı regülasyonlarının belirlenmesi, Balast Suyu Yönetimi ve Gemi Geri dönüşümü Konvansiyonunun yürürlüğe girmesi konusundaki değişikliklerin onaylandığı bildirilmektedir.
 
İlgi Toplantı sonuç raporunun Odamız ’da yapılan Türkçe çevirisi Ek’te sunulmaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve ekleri
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz