Menu

Duyurular


3+1 Eğitim Modeli Uygulaması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 409-321 = 28/05/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/05/2018 tarih ve 2108-308/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 16/05/2018 tarih ve E.1800003937 sayılı yazısına atfen;

Okullarında uygulamaya başlanan 3+1 Eğitim Modeliyle 2018 yılı Ekim ayından itibaren okullarında eğitim verilen bütün programlarda belli bir not ortalamasının üstündeki öğrencilerin en az bir yarıyıl (14 Hafta) teoride aldıkları bilgileri uygulama için çalışmak üzere sektör işletmelerine gönderilebileceği,


İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortalarını 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili hükümleri gereği üniversite tarafından ödendiği, yapılan yasal düzenlemelerde işletmelerin maddi yükümlülüklerinin oldukça azaltıldığı, (Örneğin İşletmelerin öğrencilere ödeyebilecekleri asgari ücretin 1/3 oranındaki miktarının, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 1/3'ünü, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde ise 2/3'ünü İşsizlik Fonu'ndan Devlet katkısı olarak geri alınabildiği ve bunun için üniversitelere bütçeden ödenek ayrıldığı ve Üniversitelerin işletmelere ödeme yapmakta olduğu) ve ayrıca İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI kapsamında İŞKUR ile projelendirme halinde işletmelerin herhangi bir ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı,

 

Süreci yürüten Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Baki AKSU (bakiaksu@beykoz.edu.tr Tel: 444 2569 102) ve Yüksekokul Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Neslihan Balcı VAROL'a (neslihanbalcivarol@beykoz.edu.tr Tel: 444 2569/273) randevu verilmesi halinde daha detaylı bilgi verebilecekleri belirtilerek, bu programlar arasında yer alan Deniz ve Liman İşletmeciliği (İngilizce-Türkçe) öğrencileri için Odamızın ilgili Üyelerine yönlendirme yapması şeklinde sağlayacağı katkı ve desteklerin Üniversiteleri tarafından takdirle karşılanacağı,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz