Menu

Duyurular


3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Forumu, 17 Temmuz 2018, New York

SİRKÜLER NO: 12.3  / 302-243 = 16/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/04/2018 tarih ve 1494-230/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ICC-TR’den alınan 26.03.2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yıllık değerlendirilmesinin yapılacağı Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (HLPF- High Level Political Forum) kapsamında, New York'ta 17 Temmuz 2018 tarihinde ICC tarafından "3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)" İş Forumunun düzenleneceği bilgisi verilmektedir. Söz konusu İş Forumuna kayıtlar https://www.sdgbusinessforum.org/ internet bağlantısı üzerinden yapılmaktadır.”

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz