Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 20.2 / 985-725  = 31/12/2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ

Ek 2:Ceza Miktarları

Dağıtım: Tüm üyelerimiz