Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

SİRKÜLER NO: 20.2 / 045-043 = 16/01/2013

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 16/01/2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)” aşağıda  sunulmaktadır.

 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80’ne uygun olarak belirlenen yeni çevre cezaları 2012 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda belirtilmiştir.

 

Tabloda belirtilen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’ nci maddesinin alt bentlerinde belirtilen ve sektörümüzü ilgilendiren Gross ton açılımları http://www.vda.org.tr/Tarifeler/DenizKirletmeCezaları/Cezalar/tabid/173/Default.aspx sayfamızda güncellenmiş olarak bulunmaktadır.   

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak ceza

1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

782 TL

842 TL

1.567 TL

1.689 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

37.696 TL

40.636 TL

75.394 TL

81.274 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

9.420 TL

10.154 TL

3.139 TL

3.383 TL

468 TL

504 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

75.394 TL

150.791 TL

81.274 TL

162.552 TL

18.847 TL

6.280 TL

20.317 TL

939 TL

6.769 TL

1.012 TL

939 TL

1.012 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

15.705 TL

16.929 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

94.244 TL

101.595 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

9.420 TL

10.154 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

626 TL

674 TL

1.883 TL

2.029 TL

6.280 TL

6.769 TL

18.847 TL

20.317 TL

 

 

 

 

 

 

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

62,80 TL

67,69 TL

15,67 TL

16,89 TL

152 KR

163 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

47,09 TL

50,76 TL

9,39 TL

10,12 TL

152 KR

163 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

31,39 TL

33,83 TL

6,26 TL

6,74 TL

152 KR

163 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

15,67 TL

16,89 TL

3,10 TL

3,34 TL

61 KR

65 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

37.696 TL

40.636 TL

939 TL

1.012 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.567 TL

1.689 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

37.696 TL

40.636 TL

939 TL

1.012 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

31.413 TL

33.863 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

31,39 TL

188,47 TL

33,83 TL

203,17 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

9,420 TL

10.154 TL

6,280 TL

6.769 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

75,394 TL

81.274 TL

1,883 TL

2.029 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

18.847 TL

20.317 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

37.696 TL

40.636 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

37.696 TL

40.636 TL

94.244 TL

101.595 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

152 TL

163 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

3.141.563 TL

3.386.604 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

3.141.563 TL

3.386.604 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

157.076 TL’den

169.327 TL'den

1.570.780 TL ye kadar

1.693.300 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

157.076 TL’den

169.327 TL'den

1.570.780 TL ye kadar

1.693.300 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

78.535 TL

84.660 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

47.121 TL

50.796 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

31.413 TL

33.863 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

15.705 TL

16.929 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

157.076 TL

169.327 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

94.244 TL

101.595 TL

 

 

 

Ek 1: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz