Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)

SİRKÜLER NO: 20.1 / 837-577 = 29/12/2022 


İlgi: Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 29.12.2022 tarih ve 32058/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz