Menu

Duyurular


25. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SİRKÜLER NO: 6.2 / 196-164 = 29.03.2017

Sayın Üyemiz,

                                                                              

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2017 tarih ve 352/40 sayılı toplantısında alınan kararı ile Derneğimizin 28 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekseriyet sağlanamadığından  05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 19.00 da Meclisi Mebusan Caddesi No.22 Salıpazarı-Beyoğlu’nda bulunan Sardunya Restaurant’da yapılacaktır.

 

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısına değerli üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

                       

 

                                                                                              Saygılarımızla,

                                                                        Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                         Kenan TÜRKANTOS

                                                                              Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 


25. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1.  Toplantının Açılması,

 

2.  Saygı Duruşu,

 

3.  Başkanlık Divanı Seçimi,

 

4.  Toplantı zaptının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

 

5.   2014 ( 5 inci ay itibari ile) – 2016 yılları ve 2017 yılı 4 aylık döneme ait faaliyet raporu,  

     mali rapor ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve bunlar üzerinde ayrı ayrı

     müzakere açılması,

 

6.  Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

 

7.  2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı muhammen bütçelerinin müzakeresi ve onaylanması,

 

8.  2017(4 üncü ay itibari ile) 2018, 2019 yılları ile 2020 yılı Nisan ayı sonuna (Genel

     Kurul’a) kadar ki devre için görev alacak, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu  

     ve İstişare Kurulu Asil Üyeleri ve Yedek Üyeleri 'nin seçimi,

 

9. Gayrimenkul alımı, satımı, mevcut binanın tadili ve onarımı için Yönetim Kurulu’ na yetki 

    verilmesi,

 

10.  Dilekler,

 

11.  Kapanış.