Menu

Duyurular


23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması

SİRKÜLER NO: 23.1 /304-214 = 22/04/2021


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.04.2021 tarih ve E-89780865-153-7377 sayılı yazısında duyurulan;

 

‘’ 23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlamasıhakkındaki genelge ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz