Menu

Duyurular


2100, 3151, 5100, 6121, 6321 ve 6771 Rejimlerinde Kalem Bilgileri Ekranında Girilecek Ek Verilere İlişkin Rehber Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5/127-103= 24/02/2015

 
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rişk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesince 20.02.2015 tarihinde "2100,3151,5100,6121,6321 ve 6771 Rejimlerinde Kalem Bilgileri Ekranında Girilecek Ek Verilere İlişkin Rehber" yayınlanmıştır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek: İlgi Rehber
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz