Menu

Duyurular


2023 Yılı Oda Aidat ve Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 838-578 = 30/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.12.2022 tarih ve 3960/949/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Oda Meclisinin 15.12.2022 tarih ve 2 (5) sayılı onayı ile yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 24, 25. ve 26’ıncı maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2023 tarihinden itibaren Odamızca uygulanacak olan Oda Aidat ve Ücret Tarifesi ekte yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz