Menu

Duyurular


2023 Hizmet İhracatı Stratejisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 728-554 = 28/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.09.2017 tarih ve 3622-616/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dünyada hizmet sektörlerinin hızlı bir gelişim sürecinde bulunduğu, bu paralelde ülkemizin de mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da başarılı bir ülke olma yolunda ilerlediği,

 

Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı olan 2023 yılına yönelik olarak ülkemiz için hizmet ihracatı hedefi oluşturulması amacıyla Bakanlıkları tarafından "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi" çalışması başlatıldığı, bahsi geçen çalışmanın ilk adımının, İzmir'de düzenlenen "Hizmet İhracatı Stratejisi Çalıştayı" ile atılmış olduğu, Çalıştay’da elde edilen çıktılar çerçevesinde, hizmet ihracatımızın öncü ve potansiyeli yüksek sektörleri olan "Kültür Hizmetleri", "Eğitim Hizmetleri", "Bilişim-Yazılım Hizmetleri", "Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri", "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri", "Yük, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri", "Turizm Hizmetleri" ve "Sağlık Hizmetleri" alanlarında sektörel stratejilerin oluşturulması ve Bakanlıkları koordinasyonunda, ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının iştirakiyle uygulamaya konulmasının hedeflendiği,

 

Bu kapsamda Sektörel Değerlendirmeler ve Eylem Planları’nı içeren "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Taslağı" hazırlandığı, her bir sektör için ayrı ayrı olacak şekilde hazırlanmış olan söz konusu belgelere Bakanlık web portalının https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/btN bağlantısından (Ana Sayfa/Hizmet Ticareti/Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti/Türkiye 2023 Hizmet ihracatı Stratejisi Taslağı) "hizmet2023" parolası kullanılarak erişim sağlanabildiği,

Belirtilerek, "2023 Hizmet İhracat Stratejisi Taslağı" hakkındaki görüşlerimizin 20.10.2017 tarihine kadar yazı ile Bakanlıklarına bildirilmesi istenmektedir.

Sektörleriniz ile ilgili değerlendirmelerinizin en geç 18 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz