Menu

Duyurular


2019 Yurtdışı Turizm Fuarları

SİRKÜLER NO: 12.2  / 877-659 = 26/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.11.2018 tarih ve 4436-697/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden alınan 02.11.2018 tarih ve 890372 sayılı yazı.

 (b) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.11.2018 tarih ve 954807 sayılı yazı ve eki.

 

(a) ?Yazı ile 2019 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığıyla katılım sağlanacak olan uluslararası turizm fuarlarına ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimizin iletişim bilgilerinin Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde (www.tanitma.gov.tr) yer aldığı ifade edilmektedir.

 

(a) Yazıda devamla, Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimiz aracılığıyla 2019 yılında iştirak edilecek fuarlara, Bakanlık tarafından kiralanan stantlarda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer verileceği belirtilmekte olup, katılımcıların riayet etmesi gereken esaslar vurgulanmaktadır.

(b) Yazı Eki Fuar Listesinde görüldüğü üzere, 2018 yılında Bakanlıkça desteklenen uluslararası turizm ihtisas fuar sayısı 96 iken 2019 yılında bu sayı 27'e düşürülmüştür. Bu kapsamda, katılım sağlanan uluslararası turizm ihtisas fuarlarının ülkemiz turizmine sağladığı ölçülebilir somut katma değerin Bakanlık denetimine tabii tutulacağı ve sonraki yıllarda destelenecek fuar kapsamını belirleyeceği göz önünde bulundurulduğunda, fuarlara katılmak isteyen sektör kuruluşlarının bakanlık tarafından (a) yazıda bildirdiği esaslara özen göstermesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz