Menu

Duyurular


2018 Yılı Programı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 802-615 = 31/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/10/2017 tarih ve 4135-681/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Yüksek Planlama Kurulunca 6/10/2017 tarihli ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na sunulan "2018 Yılı Programı" ile "2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/10/2017 tarihinde kararlaştırılmış olup (Karar No: 2017/10924) , 28.10.2017 tarih ve  30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Karar'ın Ek'inde yer alan 2018 Yılı Programı ise aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayınlanmış olup;

 

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20171028M1-1.pdf  (Toplam 309 Sayfa) adresinden erişim sağlanmakta ve ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz