Menu

Duyurular


2017 Yılı Deniz Ticaret Odasınca Planlanan Eğitim / Seminerler

SİRKÜLER NO: 9.1 / 068-056 = 20/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/01/2017 tarih ve 267-59/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2017 yılı içerisinde Üyelerimize yönelik olarak Planlanan Eğitim / Seminer çizelgeleri   ek'lerde sunulmuştur.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: 2017 Yılı Eğitim / Seminer Takvimi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz