Menu

Duyurular


2017 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü için Aday Gösterilmesi - Duyuru

SİRKÜLER NO: 23.1  / 097-081 = 01/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/02/2017 tarih ve 404-87/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 26 Ocak 2017 tarih ve ICS(17)05 sayılı yazı ve Eki IMO Duyurusuna atfen;

 

ICS Üyelerinden, IMO'nun 2017 Cesaret Ödülleri için aday gösterilmesini teşvik eden bir duyuru çıkarmış olduğunu dikkate almaları ve bu hususu Üyeleri olan şirketlere bildirmeleri istenmektedir.

2017 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü için Aday gösterilmesi konusunda daha önce sirküle edilmiş olan ICS(16)42 sayılı sirkülere ilaveten, IMO Sekreteryası tarafından çıkarılan bir elektronik duyuru İlgi yazı Ekinde bulunmaktadır.  Ayrıca, İlgi yazıda, ICS'in, değerlendirme yapacak jüri için çok sayıda başvuru  sağlamak üzere ICS üyelerine aday göstermeleri için  çağrıda bulunmaya davet edildiği bildirilmiştir.

 

Anılan duyuru yol gösterici kurallar için olan bir bağlantıyı (link) ve Word formatında aday formu için ikinci bir linki içermektedir.  Doldurulmuş aday formlarının IMO'ya iletilmek üzere ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE'e gönderilmesinin gerektiği, bununla ilgili olarak son tarihin 14 Nisan 2017 olduğu belirtilmektedir.  İstenebilecek herhangi bir açıklama için ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE'e başvurulabileceği de ifade edilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Eki IMO Duyurusu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz