Menu

Duyurular


2016 Yılı Liman Devleti Kontrolleri Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)

SİRKÜLER NO: 22.3  / 571-473 = 21/07/2016                   

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.07.2016 tarih ve 2838-527/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Çeşitli bölgelerdeki Liman Devleti Kontrolü rejimleri kapsamında aşağıda belirlenen konularda  1 Eylül - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında "Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC) uygulanacağı ve ilgili Liman Devleti Kontrol (PSC) rejimi tarafından söz konusu Denetim Kampanyaları detaylarının uygun zamanlarda yayımlanmasının beklendiği,
 
Bölgesel PSC Rejimi                                    Planlanan CIC Konusu
Abuja MoU Henüz Doğrulanmadı
Karadeniz MoU Yük Güvenliği Uygulamaları
Karayipler MoU Kapalı Mahallere Girişte Mürettebatın Aşinalığı
Hint Okyanusu MoU Henüz doğrulanmadı
(Yük Güvenliği Uygulamaları olarak düşünülmekte)
Akdeniz MoU Henüz doğrulanmadı
(Yük Güvenliği Uygulamaları olarak düşünülmekte)
Paris MoU Uluslararası Çalışma Örgütü Deniz Çalışanları Konvensiyonu
Riyad MoU Henüz doğrulanmadı
(1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında uygulanabilir)
Tokyo MoU Yük Güvenliği Uygulamaları
Vina del Mar Agreement Henüz doğrulanmadı
(Yük Güvenliği Uygulamaları olarak düşünülmekte)
 
Karayipler Memorandumu kapsamında söz konusu bölgede ticaret yapan gemilerin ICS' in 2015 yılında yayımlamış olduğu bilgi ve kılavuz niteliğindeki  MC(15)45  sayılı Sirkülerinden faydalanabilecekleri,

Ek'te Karadeniz Memorandumu tarafından sunulan CIC "Yük Güvenliği Düzenlemeleri" konusundaki basın bildirisi'nin sunulduğu,

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyalarına hazırlık kapsamında, IMO Yük İstifi ve Güvenliği için Uygulama Kodu' (CSS Kodu) ve konteynerlerle ilgili ICS ve Dünya Denizcilik Konseyi (WSC) tarafından yayımlanan Konteynerlerin Denizyoluyla Güvenli olarak Taşınması Rehberi'nin dikkate alınmasının tavsiye edildiği,

Uluslararası Çalışma Örgütü Deniz Çalışanları Konvensiyonu ile ilgili Paris Memorandumu kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası ile ilgili bilgi ve rehberin hazırlanması akabinde Memorandum Sekreterliğince sirküle edileceği bildirilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz