Menu

Duyurular


2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 410-322 = 29/05/2018

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (http://ggm.gtb.gov.tr/) web sayfasında mevzuatlar bölümünde yayınlanan 24/05/2018 tarih ve 40216608-010.06.02-E-34581713 sayılı “2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu genelge.


İlgi genelge ile;


“2013/5 sayılı Genelgenin c-1 maddesi başlığı altında yer alan birinci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


“Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, transit beyannamesi ya da 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenecektir. Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sisteminde gerekli işlemler yapılacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi halinde; eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde ek-3’te yer alan tutanak kullanılacaktır. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenecektir.”


Ayrıca, aynı başlık altına son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:


“Diğer taraftan, transit beyannamesi kullanılması durumunda teminat uygulaması, transit rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.””


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

                                                                                                       

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Genelge

Dağıtım: Tüm üyelerimiz