Menu

Duyurular


2011 Yılı İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları Hk

SİRKÜLER NO: 8.1 / 024-022 = 06 /01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/01/2011 tarih ve  036-08/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

2011 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar (2010/1175) 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı 3.mükerrer sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmekte olup, anılan karar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Karar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz