Menu

Duyurular


2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nde (MLC 2006) Değişiklikler Yapılması Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 189-139 = 21/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/04/2014 tarih ve  1855-263 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ICS Üyelerinden, 2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nde (MLC 2006) değişiklikler yapılması hususunda hazırlanan ortak Basın Bildirisini ulusal basınlarına ve uygun şekilde yönetimlerine ve üye şirketlere ivedilikle iletmelerini istemektedir.
 
İlgi yazı ile bildirildiğine göre, Uluslararası Denizcilik Federasyonu (International Shipping Federation – ISF) ve Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (International Transport Workers’ Federation – ITF) koordinasyonluğunda, hükümet ve denizcilik sektörü işveren temsilcileri, 2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention – MLC 2006) gereğince kurulan Özel Üç Taraflı Komite’nin (Special Tripartite Committee - STC) ilk toplantısı için Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization – ILO) Cenevre’deki merkezinde bir araya gelmişlerdir. Söz konusu Toplantıda, gemi adamlarına gemiyi terk etmeleri (abandonment) durumlarında ve gemi adamlarının ölüm ve kişisel yaralanmalar için sözleşmeye dayanan talepleri konusunda yardımcı olacak finansal güvenlik sistemlerinin sağlanması amacıyla MLC 2006’da değişiklikler yapılması yönünde anlaşmaya varılmıştır.
 
İlgi yazı Eki’nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1).”
                                                           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz