Menu

Duyurular


2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında 2014/6690 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1/ 421-313 = 28/08/2014
 
 
28 Ağustos 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında2014/6690 Sayılı Bakanlar Kurulu   Kararı"aşağıda sunulmaktadır.
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
28   Ağustos 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29102
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
 
Karar Sayısı : 2014/6690
 
8/4/2014 tarihli ve 6531 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye ilişik çekince ile birlikte katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve 6580871 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 Sözleşmeyi görmek için tıklayınız.