Menu

Duyurular


2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6531 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 20.1 / 175-134 = 16/04/2014
 
 
16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair  6531 Sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
16 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28974
KANUN
2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ
HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6531                                                                 Kabul Tarihi: 8/4/2014
MADDE 1 – (1) 13 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye çekince ile birlikte katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 –(1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.