Menu

Duyurular


2 Adet Palamar ve 2 Adet Servis Botu Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23,1/389-288   = 12/08/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/08/2012 tarih ve  3468-531 / 2014 sayılı yazısı.
 
"Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ‘nin 11.08.2014 tarih ve 24452 sayılı yazısına atfen;
 
Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İkmal Daire Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda “ 2 Adet Palamar ve 2 Adet Servis Botu Satışı ” ihalesi için Botaş İkmal Yönetmeliği 9.4.b kapsamında pazarlık usulü açık arttırma ile 21.08.2014 saat 15:00 ’de ihale edileceği, belirtilmekte olup söz konusu ihaleye ait ihale metni ve ihale dökümanları (İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname, Standart Formlar) ek ’tedir.”
           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz