Menu

Duyurular


1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı :6536)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 808- 556 = 13/12/2022 


İlgi: 13.12.2022 tarih ve 32042/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar ‘’ adlı Milletlerarası Andlaşma yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz