Menu

Duyurular


1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 608-437 = 10/10/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 10/10/2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: 2012/3745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz