Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 670-518 = 31/08/2021   


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 30.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1822 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  ‘’a) 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız. 

 b) DLSY Adi Ortaklığı'nın 31.08.2021 tarihli ve 0083 sayılı yazısı. 


İlgi (a) yazımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (b) yazı ile, "Seyir Kanalı Planlama Tablosunda "1" numara ile gösterilen bölgede saat 02:00 ile 12:00 arası, "2" numara ile gösterilen bölgede 12:00 ile 22:00 saatleri arasında hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının 01.09.2021 günü gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanıncaya kadar, 01.09.2021 günü saat 02:00 ile 12:00 arasında, "1" numara ile belirtilen bölgeden, 12:00 ile 22:00 saatleri arasında "2" numara ile gösterilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (b) yazı gereği; 01.09.2021 günü, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında, 02:00-12:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosunda "1" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "2" numara ile gösterilen bölgeden yapılması, 12:00 ile 22:00 saatleri arasında ise "2" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "1" numara ile gösterilen bölgeden yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.’’

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

    

 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

 

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 

Ek: İlgi Yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz