Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 640-491 = 19/08/2021   


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 19.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1744 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  

 

“a) 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız. 

b) DLSY Adi Ortaklığı'nın 19.08.2021 tarihli ve 0075 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (b) yazı ile, "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3" ve "4" numara ile gösterilen bölgelerde hidrolik 20.08.2021 günü saat 01:00 ile 12:00 arasında hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirmek istendiği bildirilerek operasyonlar tamamlanıncaya kadar belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (b) yazı gereği; 20.08.2021 günü, 01:00-12:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3" ve "4" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "5" numara ile gösterilen bölgelerden yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca “5” numaralı bölgelerden yapılacak gemi geçişleri İlgi (a) yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılacaktır.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.”

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz