Menu

Duyurular


15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma

SİRKÜLER NO: 23.1 / 537-417 = 12/07/2017

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/07/2017 tarih ve 2714/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 10.07.2017 tarih, 10976 sayılı yazıda belirtildiği ve bilindiği üzere;


15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmiştir. Bu süreç hepimiz için büyük mücadelenin ortaya çıkmasını sağlayan bir gelişime dönüşmüştür.


Aziz milletimiz, bu süreçte büyük bir özveri, hassasiyet ve muazzam bir basiret örneği ile bütün dünyaya örnek olan bir destan yazmıştır. Bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu büyük destanın yıldönümünde, bizler de ilk andan beri mücadelenin içerisinde hep beraber yer aldık. Büyük bir mücadelenin onurlu tarafları olarak meydanlardaydık.


Şimdi 15 Temmuz’un yaklaştığı bu günlerde, TOBB ve Odamız işbirliği ile hazırlanan afişler bütün üyelerimizin işyerlerine asması için hazırlanarak ekte gönderilmiştir.


Bahse konu afişlerin bütün işyerlerinde asılması sergilenmesi hususu,


Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz