Menu

Duyurular


13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2  / 868-652 = 23/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.11.2018 tarih ve 4421-693/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a) T.O.B.B’un 14.11.2018 tarih ve 17031 sayılı yazısı.

(b) Dışişleri Bakanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 14527024 sayılı yazısı.

 

(a) yazı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ilgi (b) yazıda;

 

13. Uluslar arası Sahilleri Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri’nin (ICOPMAS-2018) İran Limanlar ve Gemicilik Kurumu tarafından 26-28 Kasım 2018 tarihlerinde Tahran’da düzenleneceği,

 

Çeşitli ülkelerden bilim insanlarının, mühendis, tasarımcı ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşmesinin beklenen, söz konusu seminer ile ilgili detaylı bilgilere https://icopmas.pmo.ir/en/pages/default.aspx  internet sayfasından ulaşılabilineceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz