Menu

Duyurular


12.10.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 817-562 = 16/12/2022 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 15.12.2022 tarihinde web sayfasında duyurular bölümünde yayımlanan ‘’ 12.10.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları’’ başlıklı yazısında;

‘’Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 12/10/2022 tarihinde yapılan toplantı (2022/2) karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince; 

1 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan, 

-    Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile yetkilendirilmiş klas kuruluşlar tarafından verilen ISM iç denetçi eğitimi almasına, 

-   Başmakinist yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile yetkilendirilmiş klas kuruluşlar tarafından verilen ISM iç denetçi eğitimi almasına, 

2 – Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan, 

-  Makine Zabiti yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, ihtar cezası, 

-  Birinci Zabit ve Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgelerine sahip üç gemi insanına, ihtar cezası,

-  Kaptan yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

-  İkinci Makinist yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası, 

3 – Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk ekmek suçundan, 

-  Gemici yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgelerinin iptal edilme cezası,

-  Yağcı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası, 

-  Sınırlı Makine Zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası, 

-  Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası

 4 – Denizcilik örf ve adetlerine teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan, 

-  Usta Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası, 

-  Uzakyol Vardiya Zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası, 

5 – Deniz Hizmet Cetveli oluşturulması aşamasında sahte bilgi ve belgeleri bu özelliğini bilerek ve kasıtlı olarak İdare’ye beyan etme suçundan, 

-  Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması,

 6 – Gemiadamlarının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ve mesleki yetersizliğine ilişkin durumlarda görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan, 

-  Aşçı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile tam teşekküllü Devlet hastanesinden (AMATEM) madde bağımlısı olup olmadığı gösteren rapor almasına,

7 – Başka bir personele kasten şiddet uygulamak suçundan

-  Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası, 

8 - Gemiadamları sınavlarında kopya çekmek suçundan, 

-  Gemiadamı yeterlik sınavına giren bir kişiye girdiği sınavın iptal tarihinden itibaren 6 ay süre ile sınava girmeme cezası ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

kararları alınmıştır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Dağıtım: Tüm üyelerimiz