Menu

Duyurular


10.000 Kg DİFENİLAMİN’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 593-457 = 31/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/07/2017 tarih ve 2907-496/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 28.07.2017 tarih ve E.122852 sayılı yazısına atfen;

Kurumlarının ihtiyacı olan 10.000 Kg DİFENİLAMİN”in 20 Ağustos 2017’de sevke hazır olmasının beklenmekte olduğu, FOB-Shanghai/Çin Limanından, Evyap/Kocaeli Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,


İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde 03 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi hususu,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz