Menu

Duyurular


100 Adet Ayrık Dipten Yanma Ünitesi'nin (DYÜ) Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 595-484 = 27/07/2016


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.07.2016 tarih ve 2924-537/2016 sayılı yazısı.


“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 0770 sayılı yazısına atfen;          


Kurumları’nın  ihtiyacı olan ve Güney Afrika’da yerleşik Rheinmetall-Denel firmasından sevk edilecek 100 Adet Ayrık DYÜ’ nün sevke hazır durumda olduğu belirtilerek, söz konusu malzemelerin FOB Cape Town – Güney Afrika limanından Mersin, İzmir, İskenderun veya Derince Limanlarından birine yazıları Ek’inde verilen ‘’İhale Dokümanı’’ na uygun olarak taşıttırılacağı, 


İlgi yazıları Ek’indeki Tablo’da istenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak, taşımaya ait tekliflerin, Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler ile Birlikte, kapalı zarf içerisinde 01/08/2016 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar, Başkanlıklarına gönderilmesi, istenmektedir.


İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” ve “Ticari” Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

                                                                                                     Kenan TÜRKANTOS

                                                                                             Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

Ek2: İlgi Yazı

Ek3: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz