Menu

Duyurular


1 yıl + 1 yıl (POAŞ Opsiyonunda) Taşıma Döneminde Acentalık (Barges) İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 409-326 = 17/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/05/2017 tarih ve 1890-350/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“OMV POAŞ’ın 15.05.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

1 yıl + 1 yıl (POAŞ opsiyonunda) taşıma döneminde Acentalık (Barges) İhalesi açıldığı,

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda, Sözleşmeyi kapalı zarf içerisinde ve bahsedilen tüm diğer evraklar (Teklif zarfı içinde bulunacaklar:  1.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Sicil Belgesi 2. İmza Sirküleri 3. İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş sözleşme ve ekleri 4. SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları) ve eklenmesi istenen diğer teknik dokümanlar ayrı bir kapalı zarf içerisinde, 1. Zarfın (Sözleşmenin olduğu zarf) üzerine "ACENTALIK İHALESİ TEKLİFİDİR", 2. Zarfın üzerine (Diğer dokümanlar) "ACENTALIK İHALESİ DİĞER DOKÜMANLAR" ve her iki zarf üzerine,  "YALNIZ MUHATTAP TARAFINDAN AÇILABİLİR" ibarelerinin de eklenerek, Eski Büyükdere Cad. No: 33/37 Maslak 34398 İstanbul adresine "OMV Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü – Satınalma Müdürlüğü" dikkatine 26 Mayıs 2017 saat 13:00'den geç olmamak üzere iletilmesi gerektiği,


Uygun bulunan teklif sahibinin, sözleşme yapılmak üzere davet edilerek ve şartnamede belirtildiği şekilde Kati Teminat Mektubunu ibrazı ile sözleşme ve eklerinin imzalatılacağı,

İhale ve Ticari konulardaki sorular için (212) 329 1960 numaralı telefondan Burcu Tahtalı (burcut@poas.com.tr), teknik konulardaki sorular için T: +90 212 329 1862 numaralı telefondan Kemal Taylan (kemalta@poas.com.tr) ile irtibata geçilebileceği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz