Menu

Duyurular


1 Adet Fişek Muayene Tezgahı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 091-076 = 30/01/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/01/2017 tarih ve 380-83/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 27.01.2017 tarih ve E.16210 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarının ihtiyacı olan 1 Adet Fişek Muayene Tezgâhı”nın 2017 Şubat ayı ortasında sevke hazır olacağı, ihracatçı firma tarafından FOB STOWED olarak teslim edileceği söz konusu firma adresine nispeten yakın Doğu Sahili (East Coast) / ABD’de bulunan bir limandan (Liman ismi ya da olası liman isimleri istekli tarafından teklifinde belirtilecektir.) İstanbul Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde 03 Şubat 2017 Cuma günü saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi istendiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Fişek Muayene Tezgahı Ambalaj Detayları

Ek 3: İhale Dokümanı


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz