Menu

Duyurular


Türkiye – Tunus Ortaklık Konseyi 3. Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler

SİRKÜLER NO: 12.3  / 267-224 = 28/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/03/2017 tarih ve 1193-240/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 27.03.2017 tarihli ve TUN/2017-445 sayılı yazısına atfen;

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 09.03.2017 tarihli yazıdan bahisle, Libya’nın tamamında güvenlik Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi 3. Dönem Toplantısı'nın, 19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Tunus'ta gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Bu bahisle; T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere Türkiye-Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların, http://portal.deik.org.tr/Anket/369    bağlantısında yer alan link üzerinden 30 Mart 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e iletilmesi, detaylı bilgi için DEİK İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı Sn. İrem Develioğlu (africa@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50 70) ile iletişime geçilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz