Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu (MTA ORUÇ REİS)

SİRKÜLER NO: 13.7 / 377-302 = 05/05/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 05.05.2017 tarihli ve 58799809-622.03-E.6328 sayılı yazısında;

 

“Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, MTA ORUÇ REİS isimli sismik araştırma gemisiyle 08-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Karadeniz'de ekte koordinatları belirtilen bölgelerde sismik çalışmalar yapacaktır. Çalışmalar esnasında MTA ORUÇ REİS sismik araştırma gemisinin yedeğinde yaklaşık 12.000 metre uzunluğunda streamer kablosunun çekileceği ifade edilmekte olup, yapılacak çalışmaların emniyetle tamamlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edilmektedir.

 

Çalışma yapılacak deniz alanlarında seyir yapan gemi kaptanlarının, gemi ilgililerinin seyir, can, mal ve çevre emniyeti göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması, diğer deniz araçlarının araştırma gemisinden en az 1 (bir) deniz mili açıkta seyir yapmaları hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Koordinatlar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz