Menu

Duyurular


İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına İlişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 636-488 = 16/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/08/2017 tarih ve 3154-539/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 08.08.2017 tarih ve 12434 sayılı yazısına atfen;

Vaşington Büyükelçimizin yazısına atfen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD'nin İran'a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldırılması için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzattığı ( 2015 tarihli "Iran Nuclear Agreement Review" başlıklı yasa uyarınca muafiyetlerin 90 gün arayla uzatılması gerektiği belirtilmektedir) kaydedilmekte,        18 Temmuz'da ise Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından İran'a yönelik yeni yaptırımların açıklandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu açıklama metinlerinin  EK'te sunulduğu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu hatırlatılmakla birlikte, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz