Menu

Duyurular


Deniz Kirliliği Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 089-074 = 30/01/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan 30.01.2017 tarihli ve 40163385-145.03-E.127 sayılı yazısında;


“12-13 Ocak tarihlerinde İzmit Körfezinde meydana gelen deniz kirliliği sonrası kuzey kuzey-doğu rüzgarları ile kirliliğin Yalova İli doğu kıyıları boyunca da sirayet etmiş olabileceği ön görüldüğünden, 27.01.2017 tarihine kadar geçen zamanda Başkanlığımız idari sınırları içinde oluşan bahse konu kirlilik kaynaklı zararların bir kısmının tespit edilebilmesi için gemi, tekne, tesis ve 3.şahıslarla temizlik çalışmalarını yürüten firmaların kirlilikten etkilenme durumlarını ve oluşan zararları, yapılan temizlik çalışma bilgilerini (kullanılan malzeme, personel vb... bilgiler) varsa oluşan gecikmeler ve diğer zarar hesaplarını da dahil etmek suretiyle, yarım kapaklı dosya içerisinde fotoğraf, bilgi ve kanıtlayıcı belgelerin de dosyaya ek yapılarak hazırlanmasına müteakip Zarar Tespit Komisyonu'na iletilmek üzere 03.02.2017 tarihine kadar Kocaeli Liman Başkanlığı'na iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz