Menu

Duyurular


‘Birleşik Yaban Hayatı’ Kampanya Grubu – Yüklemelerle ilgili Yanlış Bildirim Yapılması Hususundaki Uyarı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 265-222 = 27/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/03/2017 tarih ve 1174-234/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 20 Mart 2017 tarih ve MC(17)15 sayılı yazısı ve Eki Yaban Hayatı – Ulaştırma Görev Gücü’nün Uyarısına atfen;

'Birleşik Yaban Hayatı' (United for Wildlife) birçok mevcut küresel yaban hayatı yardım derneklerini tek bir birleştirici bayrak altında desteklemeye çalışan bir kampanya grubudur.  Kampanyanın başlıca amaçlarından biri dünyanın birçok yerlerinde mevcut olan yaban hayatının istismarı ve bu konudaki kanuna aykırı ticaret ile uğraşmak ve yaban hayatının daha iyi korunması için küresel bir hareket oluşturmaktır.  

ICS Üyelerinden, 'Birleşik Yaban Hayatının', kanun dışı vahşi hayvan kaçakçıları tarafından yüklemelerin yanlış bildirimle yapılmasıyla ilgili olarak bir uyarı yayınladığı hususunu dikkate almaları istenmektedir.

Annex A olarak eklenen Uyarı son zamanlardaki kanuna aykırı yapılan yaban hayatı ile ilgili yüklemelerde görülen, taşıma belgelerinde yanlış bildirim yapılması örneklerinin bir özetini vermektedir. Bu kampanyanın amacı, denizcilik şirketlerinin ve diğer kuruluşların makul şekilde kontroller yapmalarına, kontrolleri ve prosedürleri güçlendirmelerine ve uygun makamlara bilgileri rapor etmelerine yardımcı olmak üzere bu sorunla ilgili bilinçliliği arttırmaktır. ICS Üyelerinden söz konusu bilgiyi uygun şekilde yaymaları istenmektedir.

Birleşik Yaban Hayatı Kampanya Grubu – United for Life hakkında daha başka bilgiler sağlanması için kampanyanın resmi web sitesi: https://www.unitedforwildlife.org   dir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz