Menu

Duyurular


“Sigara Transiti” Konulu Genelge

SİRKÜLER NO: 8.1/ 949/706 = 19.12.2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.12.2018 tarih ve 4770-752/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne dağıtımlı 30.11.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Genelge ile 08.05.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Sigara Transiti Konulu Genelgesi’ne;

"5- Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarına gönderildiğinin tevsiki ve sigaralar üzerinde gümrüksüz satış mağazalarında satılacağına dair ibarenin bulunması kaydıyla izin verilir. Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden havayolu ile transit edilecek olması durumuna mahsus olmak üzere; transit işlemine izin verilmesi için, taşıyıcı firma tarafından ibraz edilen eşyaya ilişkin fatura ve/veya diğer belgelerle sigaraların yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere transitinin yapıldığının tevsiki yeterlidir."

Şeklinde 5.maddenin eklendiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz