Menu

Duyurular


“Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması” ile İlgili Gemilere Yönelik AB Kuralları ve Türk Ticaret Filosu’na Etkileri Hk.

SİRKÜLER NO: 18,3 /720-614= 13.11.2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/11/2015 tarih ve 4428-790/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
" Türk Loydu Vakfı'nın 10.11.2015 tarihli ve P/1554sayılı yazısınaatfen;
Avrupa Birliği'nin deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin (EU)2015/757 Nolu Kuralının, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği,
Bahse konu Kurala göre, gemi sahiplerinin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar AB limanlarına uğrayan 5000 GT üzeri tüm gemiler için izleme planlarını doğrulayıcı kuruluşlara sunmuş olmaları ve sonrasında izleme, raporlama ve doğrulama sürecini başlatmış olmaları gerektiği,
 
Tüm gemileri etkileyecek bu süreçte, Türk armatörlerinin de gemileri için, AB limanları kapsamında ilgili kurallara uymak zorunda kalacağı, Kurallara uymayan gemilerin ceza alması, tutuklanması ve hatta AB limanlarına girişlerinin yasaklanmasının söz konusu olacağı,
Türk Loydu tarafından, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin AB Kurallarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı hususu, İlgi yazı ile bildirilmiştir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz