Menu

Duyurular


“ICC Görüş Semineri”, İstanbul, 6-7 Mayıs 2017

SİRKÜLER NO: 12.3  / 337-282 = 19/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2017 tarih ve 1535-297/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ICC Türkiye Milli Komitesi’nden İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilen 14.04.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;

"ICC Görüşleri,  ICC  Uluslararası Ekspertiz Merkezi Bilirkişilik Kararları (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745 Paragraflarından Seçmeler & Sıkça Sorulan Sorular – 2 Semineri'nin 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde, İstanbul'da yapılacağı belirtilerek aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

"Bilindiği üzere, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi'ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır.  Diğer taraftan söz konusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da;

UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından ve Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyecektir.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 3 Mayıs Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz