Menu

Duyurular


“Gemi Denetimi Uzmanlarının Eğitimi” Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2  / 080-066 = 29/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/01/2013 tarih ve  359-57 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü “Türkiye’de Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü AB Eşleştirme Projesi” Yürütme Birimi”nin 18.01.2013 tarihli ve 681 sayılı yazısına atfen;

 

“Türkiye’de Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü” isimli AB Eşleştirme Projesi 25.05.2012 tarihinde başlamıştır. Proje ile hedeflenen, ülkemiz limanlarına gelen gemiler için IMO tarafından belirlenen kurallar ve AB mevzuatı ile uyumlu bir yönetim sistemi tesisi, Türk deniz yetki alanlarında emisyonların izlenmesi, kontrolü ve gemi kaynaklı emisyon envanteri oluşturulması maksadıyla, limanlarda görevli Gemi Denetim Uzmanlan ile Üyelerimize yönelik olarak MARPOL 73/78 Ek-VI’yı içeren eğitim semineri, ilgi gereğince 12-13 Şubat 2013 tarihlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda verilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz