Menu

Duyurular


“FUGRO SCOUT” İsimli Gemi ile Yapılacak Sondaj Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 575-446 = 27/07/2017 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan alınan 27.07.2017 tarihli e-posta mesajı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 24.07.2017 tarih ve 10327 sayılı yazısına atfen;

İstanbul Boğazı’nda Akıntı Burnu ile Kandilli arasında “FUGRO SCOUT” isimli gemi ile sondaj çalışması yapılacağı ilgi yazı ile bildirilmiştir. Aynı yazıda, bu konuda Gemi Trafik Hizmetlerinin vereceği talimatlara uyulması, sondaj yapan gemiye çapariz verilmemesi, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için gerekli tedbirlerin alınması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmiştir.


Bunun yanında, BA80 kodlu Navtex yayını ile konu hakkındaki 729/17 sayılı bildiri denizcilere duyurulmuştur.

 

Sondaj çalışmasının İstanbul Boğazı’nın en kritik yerinde gerçekleştiriliyor olması ve seyir emniyeti bakımından riskin artması nedeniyle, İstanbul Boğazı’ndan geçecek gemi kaptanlarının önceden bilgilendirilmesi önem arz etmekte olup bu nedenle;

 

  • Çalışma alanına ilişkin ekte yer alan duyurunun aşağıdaki linkten indirilerek hizmet verdiğiniz tüm gemilere ulaştırılması,

 

  • SP1 raporunun altında, taahhüt bölümünün devamına, “Sondaj Çalışması ile ilgili duyuru gemi kaptanına iletilmiştir” ifadesi ile teyit verilmesi,

 

  • Bu teyidi içermeyen SP1 raporları ile gelen gemilerden planlamaya alınmadan önce acentesi ile bu konuda temas kurmaları isteneceğinden, gecikmeye mahal verilmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

 

hususunda gereğini, ayrıca;

 

Seyir emniyetinin artırılması kapsamında, sondaj çalışması süresince;

 

  • Planlanacak gemiler arası mesafenin artırılması,

 

  • TBDTD Tüzüğünde kendi trafik ayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü çeken gemi olarak tanımlanan 150 m ve daha büyük gemiler ile su çekimi 10 m ve daha büyük gemilerin boğaz geçişlerini Kılavuz Kaptanlı olarak yapmaları, 200 m ve daha büyük gemilerin gündüz planlanması,

 

  • Hava ve deniz şartlarına göre gerektiğinde trafiğin askıya alınması,

 

gibi trafik organizasyonuna yönelik tedbirlerin İstanbul Liman Başkanlığınca alındığı ve sondaj yapılacak noktaya ve edinilecek tecrübeye göre bu tedbirlerin revize edileceği hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Notice to Ship Masters


Dağıtım: Tüm üyelerimiz