Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO:13.4 / 543-428 = 20/07/2018

İlgi: 18.07.2018 tarih ve 526/414 / 2018 sayılı sirkülerimiz


Değerli Üyelerimiz,

İlgi sirkülerimiz ile duyurduğumuz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı" 2012 yılından bu yana günümüz koşulları değerlendirilerek gemilerin Boğazlardan geçişi esnasında çevre emniyeti ve ilave emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik söz konu uygulama talimatında bazı maddelerde değişiklikler yapılarak revize edilen "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı"  06.07.2018 tarihinde Makam Olur'u ile onaylanmıştır. Alınan duyumlara göre ekte yer alan yeni uygulama talimatı 01.08.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe gireceği bilgisi tüm üyelerimize dağıtımı sağlanmıştır.

Ayrıca Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren ilgi uygulama talimatı derneğimiz tarafından İngilizce tercümesi yaptırılmış olup ekte bilginize sunulmaktadır. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek 1: 18.07.2018 tarih ve 526/414 / 2018 sayılı sirkülerimiz

Ek 2: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı İngilizce Tercümesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz