Menu

Önemli Duyurular


Özet Beyan

SİRKÜLER NO: 8.1  / 010-024 = 10/01/2018

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 10/01/2018 tarih ve 351.02 sayılı “Özet Beyan” konu başlıklı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz