Menu

Önemli Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük (Safi Derince)

SİRKÜLER NO: 1.1  / 911-742 = 07/12/2016 


İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 06.12.2016 tarih ve 36935900-145.02-E.1841 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2016 tarih ve E.73415 sayılı yazısı.

b) Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 07.10.2016 tarihli ve E.1457 sayılı yazısı.

c) Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 26.10.2016 tarihli ve E. 1567 sayılı yazısı.

ç) Akmar Vapur Acenteliği Dnz. ve Tic. A.Ş.'nin 07.11.2016 tarih ve 23551 sayılı yazısı.

d) Akmar Vapur Acenteliği Dnz. ve Tic. A.Ş.’nin 11.11,2016 tarih ve 24026 sayılı yazısı.

e) Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 18.11.2016 tarihli ve E.1686 sayılı yazısı.

f) Akmar Vapur Acenteliği Dnz. ve Tic. A.Ş.'nin 25.11.2016 tarih ve 25095 sayılı yazısı.

g) Akmar Vapur Acenteliği Dnz, ve Tic. A.Ş.'nin 30.11.2016 tarih ve 25360 sayılı yazısı,

 ğ) Akmar Vapur Acenteliği Dnz. ve Tic. A.Ş.'nin 30.11.2016 tarih ve 25361 sayılı yazısı.

h) Akmar Vapur Acenteliği Dnz, ve Tic. A.Ş.’nin 02.12,2016 tarih ve 25576 sayılı yazılarına atfen;

 

Bilindiği üzere, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğümüzün ilgi (a) yazısında "Safi Derince Liman Tesisindeki yanaşma ve ayrılma manevralarına yönelik römorkörcülük hizmetlerinin Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yürütülmesi, kılavuzluk hizmetlerinin en yakın teşkilattan hizmet alımı yoluyla 31.12.2016 tarihine kadar sürdürülmesi, ayrıca kılavuz kaptan alma noktasının bulunduğu Darıca ile Derince liman tesisi arasındaki etap seyri olarak adlandırılan kılavuzluk hizmetlerinin ise İzmit Körfezindeki yetkili teşkilat olan Dekaş MedMarine müşterek (teşebbüsü tarafından yetkileri devam ettiği sürece yürütülmesinin Makam Oluru ile uygun bulunduğu" hususları belirtilmiş olup, Başkanlığımızca ilgi (b) yazımız ile ilgililere duyurulmuştur.

 

Konuyla ilgili olarak, gemi acentelerinden Kılavuzluk etap seyri hizmet bedeliyle ilgili, Safi Derince Liman Tesisi tarafından ilgi (a) talimata aykırı işlem yapıldığına yönelik 19.10.2016 tarihinden itibaren Başkanlığımıza yazılı bildirimler yapılmış olup, ilgi (c) yazımızda uygulamanın ilgi (a) talimata uygun yapılması aksi halde İdari Yaptırım Kararı uygulanacağı hususunda Safi Derince Liman Tesisi uyarılmıştır. Bu defa, gemi acenteleri tarafından konuyla ilgili uygulamanın Bakanlığımızın talimatlarına aykırı olarak yapılmaya devam edildiğini gösteren, ekinde Safi Derince Liman Tesisi tarafından etap hizmeti ücretinin alındığına dair faturaların bulunduğu yazıların Başkanlığımıza sunulmasına istinaden ilgi (c) yazımız gereği İdari Yaptırım Kararları uygulanarak Safi Derince Liman Tesisine resmi tebligatları yapılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen uyarı ve İdari Yaptırım Kararlarına rağmen ilgi (ç) ve ilgi (d) dilekçelerin ekinde yine ilgi (a) talimata aykırı faturaların düzenlendiği Başkanlığımıza sunulmuş olup, ilgi (e) yazımızda, yazımızın tarihi itibari ile bahse konu uygulamaya devam edildiğinin tespit edilmesi halinde Safi Derince Liman Tesisine uğrak yapan gemilere yanaşma ordinosu düzenlenmeyeceği bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Başkanlığımıza sunulan ilgi (f), (g), (ğ) ve (h) noter tebligat yazıları ve ekindeki faturalar incelenmiş olup ilgi (a) Bakanlık Makam Oluruna uyulmaması ve Başkanlığımızca yapılan tüm uyarı, İdari Yaptırım Kararlarına rağmen uygulamalarda ısrar edilmesi nedeniyle ilgi (e) yazımız gereği, 06.12.2016 tarih saat 12:00 itibarı ile Safı Derince Liman Tesisine gelen gemilere Başkanlığımız tarafından yanaşma ordinosu düzenlenmeyeceği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

              İMEAK Deniz Ticaret Odası