Menu

Önemli Duyurular


Kılavuz ve Römorkörcülük (Safi Derince)

SİRKÜLER NO: 1.1  / 913-743 = 08/12/2016 


İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı 08.12.2016 tarih ve 36935900-145.02-E.1851 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2016 tarih ve    E.92146 sayılı yazısına atfen;

Safi Derince Liman Tesisi tarafından Bakanlığımıza sunulan bildirime istinaden askı durumunun kaldırılmasının İdaremizce uygun bulunduğu belirtilmiş olup, bu kapsamda Başkanlığımızca anılan tesise ordino düzenlenmeye devam edileceği hususu;


Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz