Menu

Önemli Duyurular


İhracat Evrakları Fotokopilerinin Teslimi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 /626-525 = 02/10/2015
 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nden alınan, 17 Eylül 2015 tarih ve 2015/4525-MU sayılı “İhracat Evrakları Fotokopilerinin Teslimi” konulu yazısında;
 
"İlgi:     a) 29.06.2015 tarih, 2015-3165 - NA sayılı yazımız,
            b) 09.09.2015 tarih, DN.8.1/577 sayılı yazınız,
 
İlgi(a) 'da kayıtlı yazımızda; üyelerimizden derneğimize yapılan bildirimlerde ihracat evraklarının fotokopilerinin kolcudan sonra acentelere bırakılma işleminde, işlemlerin kolaylaştırması adına tüm Gümrük İdarelerindeki yaygın uygulamaya eş değer olarak internet ortamında paylaşılmasının gereksiz zaman israfını önleyeceği ve işleme hız kazandıracağına dair konular hakkında derneğinizden görüş talep etmiştik.
 
İlgi (b)'de kayıtlı cevabi yazınızla mutabakatın sağlanması sonucu, üyelerimize uygulamanın başladığını belirten duyuru yapılmış, nezdinizdeki acentelerin bilgilendirilmesi "
 
İstenilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
EK1: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 17.09.2015 tarihli ve 2015/4525-MU sayılı yazı,
EK2: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 09.09.2015 tarih ve DN 8.1/577 sayılı yazı,
EK3: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 29.06.2015 tarih ve 2015/3165-NA sayılı yazı,
 
 
 
Dağıtım : Tüm üyelerimiz